Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 16-06-2018.

Skin District vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via skindistrict.nl worden jouw gegevens opgeslagen zodra jij de website bezoekt, een account aanmaakt of het contactformulier invult. Wanneer jij een bestelling plaats hebben wij deze gegevens nodig, zodat jouw bestelling wordt afgeleverd op het door jou opgegeven adres en ontvang je een bevestiging en factuur per mail. Middels deze privacyverklaring leggen we dan ook graag uit hoe we omgaan met die gegevens en met welk doel wij dit doen.

Dit is de privacyverklaring van Skin District (hierna te noemen “Skin District”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Gierstraat 8, 2011GD Haarlem. Skin District is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85068195.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://skindistrict.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze Website bezoekt met de computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en ga jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Skin District verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens die jij aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie tussen Skin District en jijzelf, denk bijvoorbeeld aan e-mailverkeer.

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als jij onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van jouw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browserversie, de pagina’s van onze Website die jij bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken
Skin District verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Skin District verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we uw persoonsgegevens en aangeleverde bestanden bewaren
Skin District bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat u heeft aangegeven niet meer in onze bestanden te willen worden opgenomen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Skin District deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Skin District blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Om de website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op onze website bezoekt. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen, om de website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren en om u te herkennen bij een volgend bezoek.
De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens, die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming bij aankoop via onze website (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Wat zijn uw rechten?
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skindistrict.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Skin District wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Skin District neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
Contactgegevens
Skin District
Gierstraat 8
2011GD Haarlem
E info@skindistrict.nl
T +31 (0)639228895

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.